วันที่  เวลา  คุณคือผู้เยี่ยมชมคนที่ 2978350
 ระบบสารสนเทศนักศึกษา  ๐  ระบบสารสนเทศอาจารย์  ๐   ระบบสารสนเทศเจ้าหน้าที่  ๐  ระบบสารสนเทศผู้บริหาร
 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักฯ
 การรับเข้าศึกษา
 ปฎิทินการศึกษา
 หลักสูตรของสถาบันฯ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ตารางเรียน - ตารางสอบ
 การให้บริการของสำนักฯ
 ระเบียบข้อบังคับสถาบันฯ
 การรับพระราชทานปริญญาฯ
 เว็บไซต์รายวิชา
 สถิติการศึกษา
 
 
 เว็บเมล์สถาบันฯ
 เว็บบอร์ดสถาบันฯ
 เว็บบอร์ดงานทะเบียน
 ปฏิทินจันทรคติไทย (357 ปี)
 ดูเกรด (สำนักวิจัยฯ)
 
 พระจอมเกล้าลาดกระบัง
 
ดูประกาศ กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/56 2/56 และ 3/56
  ดูประกาศทั้งหมด... 
 
ดูประกาศ ค้างชำระค่าลงทะเบียน ไม่สิทธิ์เข้าห้องสอบ
ดูประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556
ดูประกาศ การเปิดรายวิชาเรียนประจำภาคเรียนที่ 3/2556
ดูประกาศ ประเมินการสอนของอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2/2556
ดูประกาศ ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ดูประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประจำปีการศึกษา 2553
ดูประกาศ ตารางสอบ ห้องสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2554
ดูประกาศ ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
  ดูประกาศทั้งหมด... 
 
 
 
งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
โทร : 0-7750-6434   โทรสาร : 0-7750-6434 แนะนำคำติชมได้ที่ : kpvipawa@kmitl.ac.th