ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
 
ดูประกาศ รายชื่อบัณฑิตและลำดับการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559
ดูประกาศ กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ดูประกาศ ประกาศขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี 2559
ดูประกาศ กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/58 2/58 และ 3/58)
  ดูประกาศทั้งหมด... 
 
ดูประกาศ การเปิดรายวิชาเรียนในภาคเรียนที่1/2561 (รายวิชาตกค้าง)
ดูประกาศ ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 3/2560
ดูประกาศ ประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคเรียน
ดูประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ Exit-exam 
ดูประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ดูประกาศ ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ดูประกาศ ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
  ดูประกาศทั้งหมด...