หน้าที่ :
 ลำดับ      หัวข้อ   วันที่ประกาศ 
 1    กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  8 มี.ค. 62 - 14:27 น. 
 2    ประกาศ ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561  17 ก.ย. 61 - 14:14 น. 
 3    ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการแววนวตกร ประจำปีการศึกษา 2561  7 ส.ค. 61 - 14:40 น. 
 4    ประกาศย้ายห้องเรียนระหว่างวันที่ 7 - 24 สิงหาคม 2561  6 ส.ค. 61 - 16:52 น. 
 5    การเปิดรายวิชาเรียนในภาคเรียนที่1/2561 (รายวิชาตกค้าง)  13 ก.ค. 61 - 14:27 น. 
 6    ประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคเรียน  20 เม.ย 61 - 13:19 น. 
 7    ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  6 ก.ย. 53 - 12:53 น. 
 8    ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน  25 พ.ค. 53 - 16:24 น.