กลับไปหน้าแรก
ล็อกอินผู้ใช้งานระบบ
ผู้ใช้งาน :   
 รหัสผ่าน :   
 รหัสตรวจสอบ :    
ป้อนรหัสตรวจสอบ :   
  
   
   นักศึกษาใหม่ รหัส 60xxxxxx ที่ยังไม่ได้รับรหัสผู้ใช้งาน
     ขอรหัสผู้ใช้งานจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตามช่องทางนี้ =>
     นักศึกษาปัจจุบัน ที่ลืมรหัสผู้ใช้งาน
กรณี รหัส 60xxxxxx เป็นต้นไป
     ขอรหัสผู้ใช้งานจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตามช่องทางนี้ =>
กรณี รหัส ก่อน 60xxxxxx และ อาจารย์
     ขอรหัสผู้ใช้งานระบบได้ที่งานทะเบียน วิทยาเขตชุมพร