วันที่ประกาศ: 2018-07-13 เวลา: 14:27:23 
 การเปิดรายวิชาเรียนในภาคเรียนที่1/2561 (รายวิชาตกค้าง) 
  http://regchumphon.kmitl.ac.th/registrar/uploads/PDF_2018-07-13_14-27-14_HRcmr51S.pdf
ผู้ประกาศ :