วันที่ประกาศ: 2015-08-21 เวลา: 10:46:19 
 ประกาศขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/60,2/60 และ 3/60 
  http://regchumphon.kmitl.ac.th/registrar/uploads/JPG_2018-08-07_14-44-38_Y8GR6zNa.jpg
ผู้ประกาศ :  งานทะเบียนและประมวลผล